Hoe help je mensen met ondernemerschap?
  1. kennisbank
  2. Leiderschap
  3. Hoe help je mensen met ondernemerschap?

Zorg voor een helpende context

Het werken in een organisatie vereist zowel intuïtie als zorgvuldige analyse. Echter, bureaucratieën proberen de intuïtie uit te bannen en te vervangen door mechanische, op het onhandigste individu afgestemde regels.

Soms zijn ondernemende medewerkers nodig om verstarde regels aan de kaak te stellen, om nieuwe initiatieven te ontplooien. Managers moeten deze ondernemende medewerkers de gelegenheid geven, anders overheersen de regels van ‘gisteren’.

Niet alleen systemen maken het ondernemende medewerkers moeilijk, ook de cultuur van de organisatie kan belemmerend werken. Het functioneren in een organisatie is onderworpen aan een groot aantal opvattingen over wat wel en niet hoort. Iedereen conformeert zich in zekere mate aan de opvattingen die er leven over zaken als gewenste productiviteit, respect voor klanten/cliënten, omgangsvormen, wijze van machtsuitoefening, het al dan niet mogen tutoyeren van elkaar, aan de benaderbaarheid van de chef of aan de mate van benodigd overleg tussen de leiding en medewerkers. Allemaal zaken die de ondernemende medewerker kunnen belemmeren om iets op te pakken wat hij de moeite waard. Anders gezegd, het gaat er om of de cultuur bevorderend of belemmerend is voor ondernemende medewerkers om tot actie over te gaan. Cultuur is vooral ‘zo gaan de dingen hier nu eenmaal’.