Hoe help je mensen met ondernemerschap?
  1. kennisbank
  2. Leiderschap
  3. Hoe help je mensen met ondernemerschap?

Zelfsturing gaat niet van zelf

Zelfsturing staat voor medewerkers die weten wat ze moeten doen, die risico’s nemen en van hun fouten leren.

Maar ook die verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan, hun eigen werk controleren, oplossingen zoeken voor problemen, die willen samenwerken met anderen in de organisatie.

Het staat ook voor leidinggevenden die ruimte geven, zich niet overal mee bemoeien, die dus macht afstaan. Dat in tegenstelling tot de hiërarchische organisatie, waar mensen doen wat hun wordt opgedragen, waar men probeert fouten te vermijden, waar weggedoken wordt voor verantwoordelijkheid, waar opgekeken wordt naar de baas, waar de anderen de schuld krijgen als het misgaat. In de hiërarchische organisatie staat de leidinggevende in het middelpunt. Hij weet het beter, hij heeft de bevoegdheden.