Hoe alloceer ik risico's?

Wat is een risicoallocatie

Risicoallocatie is het toedelen van de verantwoordelijkheid voor een risico aan een contractspartij.

Dat wil zeggen dat, met het alloceren van een risico bij een partij bij een overeenkomst, die partij ten opzichte van de andere partij(en) verantwoordelijk wordt voor het beheersen van dat risico, alsmede dat deze zelfde partij de gevolgen draagt indien het risico zich desondanks toch voordoet. Onder beheersen wordt verstaan: het voorkomen dat een risico optreedt en, als dat alsnog gebeurd, het voorkomen en/of beperken van de negatieve effecten daarvan.

Met de risicoallocatie wordt in belangrijke mate het contract tussen opdrachtgever en de uitvoerende marktpartij ingekleurd (zie ook de contracteringsstrategie). Naast de verantwoordelijkheidsverdeling en de prijs is de risicoverdeling de meest sturende variabele van een contract. Het bepaalt in belangrijke mate of en zo ja in hoeverre de opdrachtnemer in staat zal zijn tot een goed resultaat te komen en daarbij tevens een redelijk rendement kan maken. Aan de andere kant van diezelfde medaille bepaalt de risicoverdeling ook in belangrijke mate of een opdrachtgever met veel tegenvallers kan worden geconfronteerd.