Welke managementstijlen zijn er?
 1. kennisbank
 2. Organisatiekunde
 3. Welke managementstijlen zijn er?

Wat dóen managers? (Hamel)

De laatste honderd jaar zijn bedrijfswetenschappers het er in grote lijnen over eens geworden wat het werk van managers inhoudt.

In 1917 beschreef Henri Fayol, een managementtheoreticus van het eerste uur, het werk van managers als plannen, organiseren, opdrachten geven, coördineren en controleren. In deze definitie kunnen ook managers van nu zich nog redelijk vinden.

De praktijk van management is:

 • doelstellingen formuleren en programmeren

 • inzet mobiliseren en harmoniseren

 • activiteiten coördineren en controleren

 • talent ontwikkelen en een rol geven

 • kennis vergaren en toepassen

 • middelen vergaren en toewijzen

 • relaties opbouwen en koesteren

 • eisen van stakeholders afwegen en inwilligen.

Definitie van managementvernieuwing

Volgens Hamel is managementvernieuwing “alles wat de manier waarop management wordt bedreven aanzienlijk verandert of gebruikelijke organisatievormen ingrijpend wijzigt, en zodoende de organisatiedoelen dichterbij brengt. Oftewel: een verandering in de manier waarop managers hun werk doen, en wel zo dat dit bevorderlijk is voor de prestaties van de organisaties.”
Managementvernieuwing omvat ook het veranderen van organisatiestructuren en –rollen om waarde te genereren. Organisaties bestaan uit afdelingen, virtuele gemeenschappen en samenwerkingsverbanden met leveranciers en belangrijke klanten. Een nieuwe manier om deze verschillende onderdelen te verbinden kan een managementvernieuwing inhouden.

Vernieuwing van managementprocessen

Zoals operationele vernieuwing gericht is op bedrijfsprocessen – inkoop, productie, marketing, ordervervulling, klantenservice – zo is managementvernieuwing gericht op de managementprocessen: De recepten en routines bepalen hoe het management dagelijks wordt uitgevoerd. Enkele typische processen zijn:

 • strategische planning

 • projectmanagement

 • aannemen, beoordelen en promoveren van personeel

 • interne communicatie

 • periodieke metingen van kwaliteit en efficiëntie.

Van principes naar handelingen

In deze processen worden standaardprotocollen geformuleerd voor gebruikelijke managementtaken. Ze zijn ook bepalend voor de managementwaarden doordat bepaalde gedragsvormen worden versterkt en andere juist niet.
Eenvoudig gezegd zijn managementprocessen de transmissie die managementprincipes omzet in de praktijk van alledag. Zelfs in middelgrote organisaties kun je het wat en hoe van management onmogelijk veranderen zonder in te grijpen in de processen die dit werk bepalen.

De slaapwandelende medewerker

De meeste bedrijven zijn weinig menselijk omdat ze ruimte bieden aan een te klein deel van de eigenschappen en capaciteiten die ons menselijk maken. Miljarden verschijnen elke dag op het werk, maar vaak slaapwandelen ze en daardoor presteren organisaties veel minder goed dan mogelijk is.

Bron: Het einde van management zoals wij het kennen (Business Contact, 2008). Gary Hamel en Bill Breen