Hoe maak ik een inkoopplan?

Waarom een inkoopplan

De aanpak voor de marktbenadering vergt in dat stadium nog een nadere uitwerking en concretisering alvorens contracten en aanbestedingsdocumenten opgesteld kunnen worden.

Met het inkoopplan is voor iedereen in het project duidelijk op welke wijze de markt zal worden benaderd en wat daar voor nodig is.

Ook kan er geruime tijd zitten tussen het opstellen van de contracteringsstrategie en het maken van de contract- en aanbestedingsstukken. De aanpak dient dan in het inkoopplan te worden geactualiseerd.

Naast verschillende inhoudelijke aspecten, wordt in het inkoopplan ook beschreven op welke wijze de beoogde marktbenadering en daaropvolgende fases van het contracteringsproces zullen worden aangepakt en georganiseerd, door wie en welke verantwoordelijkheid en bevoegdheid de betrokken hebben. Op die manier wordt geborgd dat de marktbenadering ook organisatorisch mogelijk is.

Tot slot is er over de aanpak van de marktbenadering besluitvorming noodzakelijk. Dat kan op basis van een goed inkoopplan.