Wat zijn de fasen van projectmanagement?
 1. kennisbank
 2. Projectmanagement
 3. Wat zijn de fasen van projectmanagement?

Voer de voorbereidingsfase uit

Het doel van de voorbereidingsfase is het verkrijgen van een exacte beschrijving van het te realiseren resultaat zodat de uitvoering /realisatie van het projectresultaat vlekkeloos kan en zal verlopen (met één druk op de knop...)

projectmanagement-voorbereidingsfase

De voorbereidingsfase start met een goedgekeurd projectontwerp en eindigt met een goedgekeurd realisatieprogramma.

Activiteiten in de voorbereidingsfase:

 • het uitwerken van de detailontwerpen
 • het opstellen van realisatie-instructies en dergelijke
 • het inkopen/aanmaken van hulpmiddelen (kwantitatief)
 • contact opnemen met te contracteren derden (toeleveranciers)
 • het opleiden (instrueren) van degenen die de realisatie gaan uitvoeren
 • het detailleren en aanpassen van het activiteitenoverzicht:
  • voor de realisatiefase gedetailleerd
  • voor de nazorgfase globaler.
 • het opstellen van het realisatieprogramma (draaiboek)

Aandachtspunten:

 • doe al het mogelijke zodat er, menselijkerwijs, niets mis kan gaan in de realisatiefase
 • anticipeer op het mogelijke en accepteer het onmogelijke