Wat zijn de fasen van projectmanagement?
 1. kennisbank
 2. Projectmanagement
 3. Wat zijn de fasen van projectmanagement?

Voer de ontwerpfase uit

De ontwerpfase is bedoeld om een gedetailleerd uitgewerkte oplossing/ontwerp te krijgen. Hoe gaat het projectresultaat er in detail uitzien?

projectmanagement-ontwerpfaseDoel:

De ontwerpfase start met een goedgekeurd projectprogramma en eindigt met een goedgekeurd projectontwerp.

Activiteiten in de ontwerpfase:

 • herdetailleren van het projectprogramma
 • het onderzoeken van ‘make or buy’-mogelijkheden
 • het zoeken naar oplossingen/ontwerpen per deelproject
 • het zoeken naar/ontwerpen van projecthulpmiddelen
 • het afstemmen van deelprojecten en projecthulpmiddelen
 • het bijstellen na het beproeven van de deelontwerpen
 • het opstellen van het definitieve projectontwerp
 • het detailleren en aanpassen van het activiteitenoverzicht:
  • voor de eerstkomende fase gedetailleerd
  • voor alle overige fasen globaler.

Hoe maak je het projectontwerp?

 • leg de ontwerpschema's (ontwerptekeningen, gedetailleerde inhoudsopgaven, lay-outs, et cetera) vast:
  • voor het hele project
  • per deelproject
  • tot in detail
 • beschrijf de realisatiemethoden (kwalitatief)
 • beschrijf de realisatiehulpmiddelen (kwalitatief)
 • leg het plan van aanpak vast:
  • voor de voorbereidingsfase gedetailleerd
  • voor de overige fasen globaler
 • leg de uitkomsten, gegroepeerd per beheersaspect, vast van de beheersactiviteiten die tijdens de ontwerpfase zijn uitgevoerd:
  • de beheerseisen, met marges;
  • de bijbehorende beheersplannen;
  • de bijbehorende afspraken voor de voortgangsbewaking.

Aandachtspunten:

 • het wat bepaalt het hoe, niet andersom
 • ga niet verder als je niet weet hoe het projectresultaat eruit moet gaan zien
 • een goed ontwerp kan worden gemaakt, gebruikt en onderhouden. Maar het zal ook ooit eens vernietigd (moeten kunnen) worden
 • voorkom dat de ontwerpers eindeloos door blijven peuteren. Het ontwerp moet alleen maar goed genoeg zijn