Wat zijn de fasen van projectmanagement?
 1. kennisbank
 2. Projectmanagement
 3. Wat zijn de fasen van projectmanagement?

Voer de initiatiefase uit

In de initiatiefase gaat het om het verkrijgen van een gelijk beeld van het project(resultaat) bij alle betrokkenen. Een gelijke indicatie van het projectresultaat bij iedereen die betrokken is bij het project.

projectmanagement-initiatieffase

Doel

 • Het verkrijgen van een gelijk beeld (indicatie, orde van grootte) bij iedereen die bij het project is betrokken
 • Het verkrijgen van inzicht in de feiten, wat het probleem is, wat de doelen en zijn vooral: wat het resultaat wel en wat het resultaat niet is.

Start

 • Een probleem / een doel / een idee / een initiatief

Activiteiten

 • Het vaststellen van de stand van zaken
 • Het onderzoeken van het probleem
 • Het onderzoeken van de doelstelling
 • Het formuleren van het gewenste resultaat (en deelresultaten als het gaat om een
  groter project)
 • Het onderzoeken van de haalbaarheid en afdwingbaarheid van het resultaat
 • Het afbakenen van het project (wat valt buiten het project?)
 • Het omschrijven van de werkwijze (improviseren, routinematig of projectmatig)
 • Het onderzoeken of, en zo ja welke, deelprojecten nodig zijn en de relaties ertussen
 • Het inventariseren van de inhoudelijke activiteiten
 • Het indelen van het werk in fasen:
  • Voor de eerstvolgende fase gedetailleerd
  • Voor alle overige fasen globaler
 • Het opstellen van de projectopdracht.

Einde

 • Een goedgekeurde projectopdracht.

Aandachtspunten:

 • bijna alles wat er in een project mis gaat, vindt zijn oorsprong in de initiatieffase
 • er is bijna nooit genoeg tijd om de initiatieffase de eerste keer goed te doorlopen. Maar er is altijd genoeg tijd om die fase vele malen over te doen.