Hoe verdeel je de taken in een project?
 1. kennisbank
 2. Projectmanagement
 3. Hoe verdeel je de taken in een project?

Verwerf voldoende macht als projectleider

Een projectleider heeft voor zijn taak macht nodig. Door macht kan hij het gedrag van anderen tot op zekere hoogte bepalen of sturen.

Macht is het vermogen tot op zekere hoogte het gedrag van anderen te bepalen of daaraan richting te geven. Een projectleider heeft macht nodig om zijn werk te kunnen doen. Macht is een sociaal gegeven. Het kan niet zonder de erkenning van degene(n) op wie de macht wordt uitgeoefend. De projectleider moet dit beseffen om macht te kunnen verwerven.

Eisen

Een projectleider moet:

 • zeggenschap verkrijgen over middelen als formatieplaatsen, geld en apparatuur
 • informatie vergaren over relevante processen, producten en/of diensten
 • relaties aangaan met formeel en informeel belangrijke personen en instanties
 • zorgen dat mensen zich met hem en/of zijn ideeën willen identificeren
 • zorgen dat anderen geloven dat ze van hem afhankelijk zijn

Aandachtspunten:

 • angst is een drijfveer om iets niet te doen
 • wie alles controleert, ziet niets
 • vertrouwen roept vertrouwen op.