Welke managementstijlen zijn er?
 1. kennisbank
 2. Organisatiekunde
 3. Welke managementstijlen zijn er?

Taylor en Weber

Taylor's scientific management streefde naar de ideale manier om taken te vervullen. Weber zag de zuivere bureaucratie als ideaal.

Taylor onderscheidde onder andere de volgende sleutelbeginselen:

 • verregaande arbeidsspecialisatie
 •  strikte scheiding van planning en uitvoering en een evenredige verdeling van werk en verantwoordelijkheid tussen werknemers en leiding
 • samenwerking tussen werknemers en leiding in onderlinge afhankelijkheid.

Weber zag de zuivere bureaucratie als ideaal

Belangrijke beginselen van bureaucratisch bestuur zijn:

 • een duidelijk gedefinieerde hiërarchie van functies en bijbehorende bevoegdheden

 • functievervulling op basis van vrije, contractuele relaties

 • selectie van functionarissen op grond van bekwaamheden en benoeming in plaats van keuze

 • beloning in geld volgens vaste salarisschalen

 • functievervulling zonder bevoordeling en onafhankelijk van eigendom van middelen.