Hoe ga ik om met systemen?

Systemen: diagnosevragen

Systemen zijn de regels en procedures waarmee het dagelijks functioneren wordt gestuurd. Eigenlijk een verzamelnaam voor procedures, instructies, voorschriften, methoden, handboeken en protocollen.

Systemen kunnen op elk niveau van de organisatie en in elk onderdeel worden aangetroffen. Kleine organisaties kennen over het algemeen minder expliciet vastgelegde systemen dan grote, omdat kleinere eenheiden makkelijker ad hoc kunnen worden bestuurd en beheerd.

Een aantal diagnosevragen om inzicht te krijgen in de systemen:

  • zijn alle aanwezige systemen nodig in de diverse werkgebieden en is per systeem aangegeven welke informatie het levert en hernaar gehandeld kan worden?

  • is aangegeven op welke wijze er controle op het gebruik van de formele systemen plaatsvindt?

  • kunnen minimaal de normerende/voorschrijvende systemen worden nageleefd?

  • is bij voortgangssignalerende systemen aangegeven welke informatie wordt gegenereerd, hoe relevant en betrouwbaar deze moet zijn en wie er wat mee moet gaan doen?