Hoe beheers je een project?

Stuur bij

Voortgangsbewaking dient alternatieven voor bijsturen te onderbouwen. Bijsturen is er voor zorgen dat het plan van aanpak conform de beheersplannen wordt uitgevoerd.

Wat te doen?

 • verander niets wat er niet bijgestuurd hoeft te worden. Bijvoorbeeld omdat de afwijking tussen plan en werkelijkheid te verwaarlozen is
 • gebruik de marges. Hierdoor wordt weliswaar nog comform het beheersplan gewerkt, maar met minder marge
 • verander de werkelijkheid. Hierdoor gaat het project bij de volgende opname meer volgens het geldende beheersplan verlopen:
  - laat inhoudelijke activiteiten overdoen
  - verschuif activiteiten
  - zorg voor meer parallellisme
 • zet andere capaciteiten in
 • herplan. Dit door marges te verruimen of de norm te veranderen
 • als het niet meer binnen de marges is: ontwikkel voorstellen voor bijsturing door de opdrachtgever
 • in gevallen waarbij het zinloos blijkt om het project als zodanig nog voort te zetten: adviseer om te stoppen.

Aandachtspunten:

 • bijsturen als het te laat is helpt niet
 • bijsturen gaat het beste daar, waar de dreigende afwijking het eerst wordt waargenomen
 • bij de uiteindelijke bijsturingbeslissing moeten alle beheersaspecten mee worden overwogen 
projectmanagement-project-bijsturing