Welke organisatievorm kies ik?
  1. kennisbank
  2. Organisatiekunde
  3. Welke organisatievorm kies ik?

Structuurcompensatie

Geen organisatiestructuur is volmaakt. Welke structuur/mengvorm van structuren je ook kiest, altijd blijven werkzaamheden over die niet efficiënt of effectief binnen bestaande taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling uit te voeren zijn.

De productgerichte structuur vraagt bijvoorbeeld om marktgerichte compensatie en de functionele structuur heeft behoefte aan operationele compensatie. In een organisatie kan aan die gewenste compensatie tegemoet worden gekomen door het installeren van een werkgroep, een taakgroep, een projectgroep of een commissie.

Werkgroep

Een werkgroep bestaat doorgaans uit enkele deskundigen. De opdracht van een dergelijke werkgroep is om een bepaald vraagstuk te bestuderen en op grond daarvan met adviezen of voorstellen te komen. De werkgroep tast de bestaande hiërarchische structuur niet of nauwelijks aan. Zij mag slechts haar opvattingen over het onderwerp van studie kenbaar maken.

Taakgroep

Een 'taakgroep' (taskforce) krijgt bepaalde uitvoerende bevoegdheden vanuit de lijn gedelegeerd. De taakgroep is dan ook vaak mede verantwoordelijk voor de invoering van uitgebrachte adviezen of voorstellen.

Projectgroep

Een 'projectgroep' bestaat uit verschillende specialisten in een tijdelijk samenwerkingsverband. Een projectgroep is gericht op het bereiken van een duidelijk, en vooraf gespecificeerd resultaat. Dit resultaat dient de projectgroep te bereiken met begrensde middelen (tijd, geld, personeel). Een projectgroep kan in de loop van haar bestaan in kwalitatieve en kwantitatieve zin van samenstelling veranderen.

Commissie

In tegenstelling tot de voorgaande organen die tijdelijk bestaan vormt een 'commissie' een relatief permanent onderdeel van de organisatiestructuur. Regelmatig terugkerende onderwerpen op een bepaald gebied, die om een standpuntbepaling vragen, komen op haar agenda. Commissieleden worden eerder gekozen op basis van hun positie in de organisatie dan op grond van hun persoonlijke kwaliteiten.

Aandachtspunten

Er zijn andere compensaties mogelijk. Te denken valt aan stafafdelingen. En vanzelfsprekend zullen systemen, strategie, personeel etc. ook de gekozen structuur kunnen compenseren en aanvullen.

Bron: Kor, R., G. Wijnen en M. Weggeman. Meesterlijk organiseren; handreikingen voor ondernemende managers. Kluwer Deventer (2007)