Hoe verbind je belangen in een samenwerking?
  1. kennisbank
  2. Samenwerkingskunde
  3. Hoe verbind je belangen in een samenwerking?

Samenwerken is verbinden van belangen

Alleen wanneer belangen inzichtelijk worden, kun je samen op zoek gaan naar win/winoplossingen, de zogenaamde ‘gouden driehoek’. Want je begrijpt dan beter waarom bepaalde oplossingen no-go areas zijn.

Principe van Mutual Gains

Een standpunt is een mening of een zienswijze. Iemand kan zijn standpunt relatief snel en gemakkelijk veranderen op het moment dat een nieuw argument wordt aangedragen, waardoor hij dus een andere kijk op het geheel krijgt. Onze wijze van vergaderen en (politieke) besluitvorming is voornamelijk op dit principe gebaseerd. 

Een belang is iets waarmee iemand voordeel of zelfs (levens)geluk gemoeid is. Een keuze voor een vraagstuk, oplossing, kans of vorm komt zelden ‘uit de lucht’ vallen. De belangen bepalen hoe partijen naar het vraagstuk kijken, hoe ze het definiëren en percipiëren. Pas wanneer je van de ander weet waar het echt om draait, kun je met hem meedenken. En alleen wanneer de belangen inzichtelijk worden, kun je samen op zoek gaan naar win/winoplossingen, de zogenaamde ‘gouden driehoek’. Want je begrijpt beter waarom bepaalde oplossingen no-go areas zijn.

samenwerkingskunde-de-gouden-driehoek
 

Win-Win

Om in een gesprek van standpunt naar belang te komen, is het belangrijk dat partijen met elkaar de ‘waaromvraag’ blijven stellen. Maar voordat partijen elkaar die vraag gaan stellen, moeten ze eerst weten wat de intentie van die vraag is. Het moet duidelijk zijn dat de intentie is om een win-winoplossing te vinden, anders geven partijen geen openheid van zaken. Het streven naar winst voor de eigen organisatie hoeft dus niet over boord te worden gezet. Werken aan vertrouwen door oprecht interesse in elkaar te tonen, transparant zijn over je voornemens en vechten voor de betrouwbaarheid van jouw organisatie, zijn daarbij onmisbare factoren.