Hoe richt je een eenmalige samenwerking in voor een project?
  1. kennisbank
  2. Projectmanagement
  3. Hoe richt je een eenmalige samenwerking in voor een project?

Samenwerken aan projecten

Samenwerken is van levensbelang om unieke opgaven tot een goed einde te brengen. Medewerkers moeten een eenmalige vorm van samenwerken vinden. Dat stelt hoge eisen aan teambuilding, leiding geven, conflicthantering en besluitvorming.

Om een unieke en complexe opgave tot stand te brengen is bijna altijd inbreng van verschillende mensen nodig. Vaak zijn deze mensen afkomstig uit verschillende organisaties. Laat van meet af aan duidelijk zijn wat het team ‘wil’ zijn. Anders roept samenwerking in teamverband verwarring op en lopen de beoogde uitkomsten gevaar niet tot stand te komen. 

Definitie

Een team is een groep mensen met complementaire competenties die zich inzetten voor gemeenschappelijke, specifieke doelen en die daartoe een werkwijze overeenkomen waarvoor zij zichzelf onderling verantwoordelijk stellen.

Samenstelling

Teveel teamleden maakt de interactie te complex. Zeven tot negen leden is in de praktijk een werkbare bovengrens. De ondergrens ligt bij vier teamleden: er moeten vervangers zijn bij uitval. Daarnaast is complementariteit belangrijk. Zowel in materiedeskundigheid als in cognitieve vaardigheid en teamgedrag.

Commitment

Innerlijke verbondenheid en betrokkenheid bij de hele taakstelling zijn absoluut noodzakelijk. Dat maakt de bereidheid tot extra inzet groter. Ook zijn conflicten dan gemakkelijker op te lossen. Daarbij is teamverantwoordelijkheid vereist: teamleden voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het halen van de eindstreep.

Instrumenten

Vergeet niet dat teamleden zich pas verantwoordelijk kunnen voelen als ze beschikken over de juiste instrumenten:

  • ze zijn in staat om sturing te geven aan het werkproces
  • ze krijgen betrouwbare informatie over de voortgang van hun inspanningen