Hoe richt je een eenmalige samenwerking in voor een project?
 1. kennisbank
 2. Projectmanagement
 3. Hoe richt je een eenmalige samenwerking in voor een project?

Samen werken in een team

Bij samenwerken in teams voor unieke opgaven zijn drie aspecten van belang: inhoud, procedure en interactie. De eerste twee zijn vooraf te regelen en te plannen. Interactie niet: die ontstaat tijdens de samenwerking.

Goed samenwerken vraagt om de juiste inhoud, procedure en interactie.

Inhoud

Bepaal ten behoeve van de inhoud wat er bereikt en gedaan moet worden. Waartoe zit u bij elkaar? Let bijvoorbeeld op:

 • doel-/probleembepaling
 • resultaatspecificatie
 • begripsverduidelijking
 • informatie, theorieën of ideeën

Procedure

Bepaal ten behoeve van de procedure hoe u met elkaar gaat samenwerken en hoe u de besprekingen gaat organiseren. Denk bijvoorbeeld aan:

 • besluitvormingsprocedures
 • agendering en verslaglegging
 • werkwijze

Interactie

Bepaal ten behoeve van de interactie hoe de samenwerking plaats zal gaan vinden. Denk daarbij aan:

 • verhouding tussen luisteren en spreken
 • verbaal en non-verbaal gedrag
 • wijze waarop u op elkaar reageert