Hoe bepaal je de inkoopstrategie met behulp van risico's?
  1. kennisbank
  2. Contracteren en aanbesteden
  3. Hoe bepaal je de inkoopstrategie met behulp van risico's?

Risico-inventarisatie als startpunt

In de door ons voorgestelde aanpak begint het nadenken over de marktbenadering met een risicoinventarisatie. In deze inventarisatie worden de voor de marktbenadering relevante risico’s in kaart gebracht.

Dit zijn risico’s die betrekking hebben op de uitvoeringsfase van een project die kunnen worden beheerst door bepaalde keuzes te maken in de wijze waarop de marktbenadering wordt georganiseerd: keuzes in het contract en/of de invulling van de aanbesteding. De relevante risico’s zijn achtereenvolgens input voor allereerst het bepalen van de contracteringsstrategie, de aanbestedingsstrategie, en tot slot de contractbeheersstrategie.

Contracteren-en-aanbesteden-risico-inventarisatie-als-startpunt