Hoe ontwikkel ik een goede inkoopstrategie?
  1. kennisbank
  2. Contracteren en aanbesteden
  3. Hoe ontwikkel ik een goede inkoopstrategie?

Richtsnoer voor de voorbereiding

Door te kiezen voor een bepaalde werk- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, wordt duidelijk welke activiteiten de opdrachtgever zelf zal gaan uitvoeren.

Bijvoorbeeld het aanvragen van bepaalde vergunningen en uitvoeren van bepaalde conditionerende werkzaamheden. Tevens tot welk detailniveau het project moet worden voorbereid: waar moet ruimte blijven voor de opdrachtnemer en waar niet.

Daarnaast ontstaat duidelijkheid over het type contract en aanbesteding dat moet worden voorbereid. De inkoopstrategie vormt zo een richtsnoer voor de wijze waarop de planvormings- en projectvoorbereidingsfase worden ingericht en het fundament onder de marktbenadering. Daarmee wordt ook de basis gelegd voor het succes van de realisatie van een project. Andersom geredeneerd: ongelukkige keuzes in de strategie en de uitwerking daarvan kunnen eenvoudig tot grote problemen leiden in een latere fase.

De strategie moet weloverwogen worden opgesteld met expliciete keuzes en transparante afwegingen vanuit alle disciplines van een project. De gemaakte afwegingen en keuzes dienen vervolgens goed schriftelijk worden vastgelegd in een inkoopstrategie. In een later stadium worden verschillende van deze keuzes voor wat betreft de wijze van inkopen verder uitgewerkt in een inkoopplan.