Welke projectmanagement methodes zijn er?
  1. kennisbank
  2. Projectmanagement
  3. Welke projectmanagement methodes zijn er?

Programmamanagement

Projectmanagement, programmamanagement en procesmanagement zijn goede hulpmiddelen bij het plannen en uitvoeren van opdrachten.

Welk hulpmiddel het meest adequaat is bij welke opdracht, hangt af van de opdracht, de opdrachtgever en de setting waarin de opdracht moet worden uitgevoerd.

Het verschil tussen programma's en projecten is meer dan een kwestie van kwantiteit, doorlooptijd en omvang. Waar een project zich richt op de realisatie van één vooraf overeengekomen resultaat, richt een programma zich op het nastreven van meer, soms onderling strijdige doelen. Dat maakt het management van een project iets fundamenteels anders is dan het managen van programma's. Maar er zijn ook overeenkomsten: zowel projecten als programma's concentreren zich op het richten en bundelen van de energie van betrokkenen om een unieke opgave op een planmatige manier te realiseren.

De kern van beide benaderingen is:

  • kies bewust voor een bepaalde aanpak van een opgave
  • planmatig werken is behulpzaam bij opgaven waar routines en improvisaties tekort schieten
  • onderscheid de verantwoordelijkheid voor het realiseren van doel van die voor resultaten 
  • besteed veel aandacht aan de rollen en de samenwerking tussen de betrokkenen
  • plannen, monitoren en bewust sturen vormen een belangrijke grondslag
  • kies tussentijds bewust en afgewogen voor stoppen, bijstellen of doorgaan 
  • het zijn mensen die het moeten doen, dus zorg voor een goede balans tussen mens en methode