Welke projectmanagement methodes zijn er?
 1. kennisbank
 2. Projectmanagement
 3. Welke projectmanagement methodes zijn er?

PMBoK

PMBoK staat voor de Project Management Body of Knowledge. Het is een geregistreerd handelsmerk in de USA, van het project Management Institute Inc. De PMBoK is een goede, stabiele en goed doordachte, internationaal erkende projectmanagementmethode.

Deze methode is beschreven in de PMBoK Guide 2000 edition. De PMBoK is gebaseerd op jarenlange ´best practices´ in de USA.

De PMBoK in Nederland

De PMBoK is ook in Nederland in gebruik. Binnen een organisatie kan men deze methode op alle projecten toepassen. Dan is het van belang om dat gebruik zorgvuldig te borgen in de organisatie. In Nederland zijn voor deze methode opleidingen en trainingen beschikbaar inclusief certificeringtrajecten. Daardoor ontstaat een zekere garantie voor het juiste gebruik ervan.
Binnen de PMBoK zijn drie elementen te onderscheiden:

 • processen
 • aandachtsgebieden
 • technieken.

Gebruik van de PMBoK

De PMBoK is pasklaar te maken op elk concreet project en de concrete projectsituatie. Doet men dit niet, dan zal dat gemakkelijk kunnen leiden tot frustratie en tot mislukken van het project.

De PMBoK vergeleken met Twynstra Gudde ProjectManagement

Evenals PRINCE2, lijkt de PMBoK sterk op de projectaanpak van PMW.  Zo zijn beide aanpakken resultaatgericht. Ook wordt in beide aanpakken onderscheid gemaakt tussen managen en uitvoeren en komt in beide aanpakken de beheersing van veel dezelfde aspecten voor.

Enkele in het oog springende verschillen zijn er ook. Zo kent de PMBoK geen geld-, maar slechts kostenbeheersing. Ook gaan de makers van de PMBoK uit van een gelijke aanpak van elke fase. In PMW heeft elke fase daarentegen een unieke opgave die ´slechts´ op een gelijke wijze wordt beheerst.

projectmanagement-body-of-knowledge

 
5 processen van PMBoK

De Project Management Body of Knowledge (PMBoK) bestaat uit 5 processen, 9 aandachtsgebieden en 39 technieken.

Elke PMBoK-projectfase kent vijf processen

In elke fase van een project komen vijf processen naar voren. Met andere woorden: er vindt in elke projectfase een herhaling plaats van de vijf processen. Tussen deze processen lopen informatiestromen. De uitvoer van het ene proces is weer invoer voor het volgende proces. De binnen de PMBoK te onderscheiden processen zijn:
 • initiatie
 • planning
 • uitvoering
 • beheersing
 • afsluiting.
projectmanagement-vijf-processen-van-PMBoK

9 kennisgebieden van PMBoK

Behalve uit vijf processen bestaat de PMBoK uit negen aandachts- of kennisgebieden. Van elk aandachtsgebied staan in de PMBoK Guide de in- en de uitvoer, en tevens de erbij behorende ondersteunende technieken.

Deze aandachtsgebieden zijn gekoppeld aan de subprocessen van de genoemde vijf hoofdprocessen (initiatie, planning, uitvoering, beheersing en afsluiting).

De negen aandachtsgebieden van de PMBoK zijn:

 • integratiemanagement
 • scopemanagement
 • tijdmanagement
 • kostenmanagement
 • kwaliteitmanagement
 • human resource management
 • communicatiemanagement
 • risicomanagement
 • inkoopmanagement.
projectmanagement-negen-kennis-gebieden-van-PMBoK