Wat is goed personeelsbeleid?
  1. Organisatiekunde
  2. Wat is goed personeelsbeleid?

Personeel: diagnosevragen

Bij personeel gaat het over de karakteristieken/vaardig-heden van medewerkers van een organisatie. In elke organisatie wordt gezocht naar afstemming tussen de competenties die de organisatie vraagt en die de medewekers kunnen bieden.

Een aantal diagnosevragen om inzicht te krijgen in personeel:

  • Wat is de mensvisie op medewerkers en in welke mate wordt die gedeeld?

  • Is er een goede instemming tussen wat de organisatie vraagt in termen van kennis, vaardigheden, houding en gedrag en wat de medewerkers op dit moment kunnen en willen bieden?

  • Voldoet het werk van medewerkers aan de kenmerken van volledigheid, organiserende taken en sociale contacten?

  • Worden medewerkers geïnformeerd over de doelen en over de dagelijkse gang van zaken?

  • Is er een goede afstemming tussen wat medewerkers motiveert (werkinhoud, beloning, autonomie, ontwikkelmogelijkheden) en wat de organisatie op dit gebied kan/wil bieden?

  • Is de kwantitatieve personeelsbezetting vergelijkbaar met die van vergelijkbare organisaties (in termen van aantallen medewerkers, leeftijdsopbouw, verloop, verzuim, et cetera)?

  • Bestaat er een ontwikkelbeleid voor de medewerkers (introductie en begeleiding, opleiding en training)?