Hoe richt je een eenmalige samenwerking in voor een project?
 1. kennisbank
 2. Projectmanagement
 3. Hoe richt je een eenmalige samenwerking in voor een project?

Overleg effectief

Overleg is van wezenlijk belang voor het functioneren van uw team. Vaak is informeel, bilateraal overleg voldoende. Maar op gezette tijden is een formeel teamoverleg essentieel. Maak daarover vaste afspraken, bijvoorbeeld een maal per week.

Betrek mensen die iets over het aan de orde zijnde onderwerp te zeggen hebben bij het overleg. Het overleg staat of valt met betrokken deelnemers die hun bijdrage leveren, maar ook goed luisteren naar anderen. Effectief teamoverleg vraagt om een goede en competente voorzitter. Deze:

 • bereidt de agenda voor en toetst het overleg voortdurend aan de agenda
 • zorgt voor een adequate ordening van het overleg
 • zorgt voor een passende verdeling van het woord
 • bewaakt de tijd en kapt discussies zonodig af
 • vat discussies samen en trekt conclusies

Goed overleg vraagt ook om een haalbare agenda:

 • is ruim van tevoren bij alle deelnemers bekend
 • wordt voor de start goedgekeurd door de aanwezigen
 • kan door de deelnemers worden geamendeerd

Evaluaties tijdens elke sessie bevorderen het overleg:

 • ze maken feedback gemakkelijker
 • ze bestaan uit waardering en verbeterpunten

Maak tenslotte een afsprakenlijst van elk overleg en beperk dat tot acties en afspraken.