Hoe alloceer ik risico's?

Overdraagbaarheid van risico’s

Niet alle risico’s zijn vrijelijk overdraagbaar tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Er zijn risico’s die als het ware 'van nature' bij de (publieke) opdrachtgever horen.

Denk aan risico’s die direct samenvallen met een publiekrechtelijke taak: droge voeten, veiligheid. Denk ook aan risico’s waarvan de gevolgen zodanig groot kunnen zijn dat die door een private opdrachtnemer simpelweg niet te dragen of tegen een redelijke prijs te verzekeren zijn. Het heeft geen zin om als opdrachtgever te betalen voor het laten beheersen van een risico door een opdrachtnemer, indien die opdrachtgever uiteindelijk toch verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de negatieve gevolgen.