Hoe ontwikkel je jezelf in programmamanagement?
  1. kennisbank
  2. Programmamanagement
  3. Hoe ontwikkel je jezelf in programmamanagement?

Ontwikkelen in programmamanagement

Het achtste thema binnen Werken aan Programma's is Ontwikkelen. Dit richt zich op het steeds beter worden in het doen van een specifiek programma en op het werken aan programma’s in het algemeen in de organisatie.

Wij zien dat er in programma’s ontzettend veel geleerd wordt, maar dat het tegelijkertijd ook nog wel eens lastig is om die leerervaringen te ‘vangen’. Alle focus is namelijk gericht op de uitvoering. Wij zien echter veel mogelijkheden om het leren en ontwikkelen van mensen hier een plek te geven.

Dat leren en ontwikkelen moet niet alleen ten dienste staan van het onderhanden programma, maar ook van de toekomst van de betrokkenen zelf en van de organisatie. Een deel van de activiteiten van de programmamanager zou dan ook gericht moeten zijn op het ondersteunen van dit proces. Het thema ontwikkelen betreft alle activiteiten die te maken hebben met het verbeteren (professionaliseren) van de manier waarop in de organisatie aan programma’s gewerkt wordt. 

Het hoofdstuk Ontwikkelen moet nog verschijnen.