Hoe ga je om met de omgeving van een project?
 1. kennisbank
 2. Projectmanagement
 3. Hoe ga je om met de omgeving van een project?

Ontwikkel draagvlak

Draagvlak in de relevante omgeving is van belang voor elk project/programma. Dit draagvlak komt alleen door actieve ontwikkeling tot stand. Uitgangspunt daarvoor is een analyse van het krachtenveld rond het project/programma.

De succeskansen van project/programma zijn sterk afhankelijk van het draagvlak voor die opgave. Dit draagvlak ontstaat niet vanzelf. Actoren in de relevante omgeving kunnen de beoogde doelen of het beoogde resultaat zelfs negatief waarderen.

Daarom is het allereerst zaak zorgvuldig het krachtenveld in kaart te brengen waarin een unieke opgave gestalte moet krijgen. Voor een toereikende ontwikkeling van draagvlak is dit het uitgangspunt.

Stappen:

 • breng de actoren in de relevante omgeving in kaart
 • waardeer elke actor:
  • belang
  • soort invloed (positief/negatief)
  • kracht (sterk/zwak)
  • ontwikkelingsmogelijkheid
 • bepaal wie op welke wijze voor het ontwikkelen van draagvlak gaat zorgen: wie gaat wanneer welke actor beïnvloeden,  met welke middelen en op welke wijze; wie brengt welke actoren met elkaar in contact, voor welk thema en op welke wijze
 • leg één en ander vast in het organisatiebeheersplan dan wel het programmaplan; voer het plan uit en stel het regelmatig bij indien de omstandigheden dat vereisen.

Aandachtspunten:

 • de feitelijke uitkomsten van een project/programma zijn een functie van de inhoudelijke uitkomsten en de waardering ervan door de betrokkenen
 • een draagvlak is geen stabiele factor
 • de opdrachtgever speelt een cruciale rol in het verkrijgen en behouden van draagvlak.
projectmanagement-draagvlak-analyse