Welke projectmanagement methodes zijn er?
 1. kennisbank
 2. Projectmanagement
 3. Welke projectmanagement methodes zijn er?

Multi Project Management (MPM)

MultiProjectManagement (MPM) is het managen van een (groot) aantal projecten tegelijkertijd. Daarbij gaat het om zaken als het prioriteren, accepteren en alloceren van deze projecten. Maar ook over het verzamelen van de lessons learned

MPM is een vorm van management voor het beheersen van veel projecten tegelijkertijd. Deze projecten hebben geen relevante - en als zodanig te managen - inhoudelijke samenhang. Ze moeten allemaal door één capaciteitsbron (de opdrachtnemende organisatie) voor derden worden uitgevoerd.
 
MPM regelt zaken over projecten heen, niet elk project afzonderlijk. MPM vervult daarbij een brugfunctie tussen de permanente organisatie en de tijdelijke projectorganisaties.

Wat doet MPM?

MPM omvat twee hoofdtaken:

 • de 'dagelijkse' beheersing van de prospects- en projectenportefeuille
 • het (doen) inrichten en handhaven van een projecteninfrastructuur binnen de moederorganisatie.

Een projecteninfrastructuur is complex

MPM heeft belang bij een adequate projecteninfrastructuur. Daarin komen alle heterogene ontwerpvariabelen evenwichtig en samenhangend aan bod:

 • strategie
 • structuur
 • systemen
 • personeel
 • managementstijl
 • cultuur.

MPM-varianten

Er bestaan veel operationele varianten van MPM. Varianten die vooral verschillen in de wijze waarop de MPM-functie in een moederorganisatie is ondergebracht. Belangrijke basiskeuzen daarbij zijn veelal:

 • centraal of decentraal
 • laag of hoog geautomatiseerd
 • geheel of partieel
 • im- of expliciet
 
projectmanagement-multi-projectmanagement