Wat is goed personeelsbeleid?

Motiverende factoren en hygiënefactoren

Herzberg (1968) maakt onderscheid in motiverende factoren, die het plezier in werk kunnen vergroten enerzijds en hygiënefactoren, die niet direct de arbeidstevredenheid verhogen, maar wel helpen onvrede te voorkomen, anderzijds.

De aan- of afwezigheid van deze factoren zijn volgens Herzberg bepalend voor de tevredenheid van de medewerker.

Bron: Herzberg, 1968

organisatiekunde-motiverende-en-demotiverende-factoren