Wat is goed personeelsbeleid?

Motivatie

Er zijn vier principes om energie, passie en plezier in het werk te hebben/krijgen of houden.

Vis: als het werk zelf niet leuker wordt

Wie zich ongelukkig voelt op het werk, omdat het niet uitdagend is, het monotoon is net herhalende werkzaamheden, kan klagen. Je kunt ook proberen de oorzaak van de onvrede weg te nemen, van baan te veranderen of accepteren dat het werk is-zoals-het-is. Maar je kunt het ook leuker maken, dat is tenminste de moraal van het succesvolle boek (geschreven in de stijl van een metafoor, net als de ´One-minute-manager´en ´Wie heeft mijn kaas gepikt´) FISH! De ´ik figuur´ in het boek is een manager die wordt overgeplaatst naar een ingedutte afdeling. De medewerkers zijn apathisch, vinden hun klanten slechts lastig en het werk laat ze koud. In de lunchpauze wandelt ze langs de kraam van Pike Place Fish Market in Seattle. Ondanks de onaangename werkomstandigheden (koud, natte glibberige vis, monotoon werk) werken de medewerkers er met veel plezier. Ze hebben aandacht voor elkaar en de klanten.

De vier principes om energie, passie en plezier in het werk te hebben/krijgen of houden zijn:

 • Choose to make today a great day (Kies je houding). Je kunt altijd kiezen hoe je je werk doet, ook al heb je geen keuzes in het werk zelf.

 • Play, be serious about your work without taking yourself too seriously at work (Speel).

 • Be there, don’t let distractions destroy the quality which is present in each moment. (Wees erbij). Geef de volledige aandacht aan klant of collega

 • Make their day, find someone who needs a helping hand, a word of support or a good ear. (Lundin, Paul en Christensen)

In een onderzoek van Gallup onder 800.000 werknemers onder de titel´Engagement in the Workplace – Measures That Matter, (Buckingham) komt naar voren dat voor mensen het volgende motiverend werkt:

 • ik weet wat op het werk van mij wordt verwacht

 • ik beschik over de gereedschappen en materialen die ik nodig heb om mijn werk optimaal te kunnen verrichten

 • ik ben in de gelegenheid om iedere dag dat werk te doen waarin ik het beste ben

 • in de afgelopen week heb ik erkenning gekregen voor het werk dat ik goed heb gedaan

 • er is mijn collega´s veel aan gelegen om kwalitatief goed werk te doen

 • ik heb op het werk een beste vriend

 • ik heb in het werk voldoende kansen om te leren en te groeien

 • mijn chef of iemand van het management wekt de indruk dat ik als persoon belangrijk word gevonden

 • er is op het werk iemand die mij aanmoedigt om me verder te ontwikkelen

 • ik heb het gevoel dat op het werk mijn mening ertoe doet

 • het doel of de missie van de organisatie geeft mij het gevoel dat mijn werk belangrijk is

 • ik heb de afgelopen zes maanden met iemand gepraat over de vooruitgang die ik heb gemaakt.

Uit het onderzoek bleek dat zaken als beloning, bonussen, het topmanagement of de structuur van de organisatie niet onderscheidend zijn. Ze zijn voor iedere medewerker - goed, middelmatig of slecht - even belangrijk. Als het beloningsstelsel bijvoorbeeld zo’n 20 procent onder het gemiddelde op de arbeidsmarkt ligt, zal de organisatie grote moeite hebben met het aantrekken van goede mensen. In die zin lijkt de uitkomst van het Gallup-onderzoek de theorie van Herzberg te bevestigen.