Welke projectmanagement methodes zijn er?
 1. kennisbank
 2. Projectmanagement
 3. Welke projectmanagement methodes zijn er?

Methodes vergeleken

Voor het managen van een project bestaan nogal wat methoden. Naast TwynstraGudde Projectmatig Werken (PMW), zijn de in ons land meest gebruikte methoden PMBok (en de sterk er aan gelieerde ISO 21500), Prince2 en Projectmatig Creéren (PMC).

Overeenkomsten

Veel aanpakken van projectmanagement hebben dezelfde kenmerken en hanteren dezelfde uitgangspunten. 
Daardoor lijken ze ook veel op elkaar. De volgende kenmerken hebben ze in grote mate gemeen:

 • denken en handelen vanuit een resultaat (deliverable of product)
 • scheiding van de verantwoordelijkheid voor doel en resultaat
 • evenwicht tussen mens en methode
 • eerst denken (van grof naar fijn) dan doen
 • gericht op samenwerking i.p.v. op onderhandeling
 • planmatig initiëren, uitvoeren, beheersen en overdragen van een project
 • de centrale rol van de opdrachtgever (klant, afnemer)
 • vroegtijdig betrekken van gebruikers en beheerders bij het project
 • vooraf bepalen en vastleggen van het uit te voeren (inhoudelijk) werk
 • vooraf opstellen beheersplannen met marges voor risico’s (onzekerheden)
 • tussentijds kiezen voor stoppen of doorgaan
 • toetsing van de voortgang van het project op een startdocument(business case)
 • heldere delegatie van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • beheerst wijzigingsmanagement door bijsturing bij (dreigende) afwijkingen
 • betrokkenheid van belanghebbenden op het juiste moment en over de juiste onderwerpen
 • communicatie tussen de projectorganisatie, de rest van de organisatie(s) en de omgeving.

De meeste aanpakken streven dezelfde doelen na

De aanbieders van alle genoemde aanpakken zien hun aanpak als een hulpmiddel en geen doel op zich. Met behulp van een gedegen en bewezen projectmanagementaanpak kunnen de ervaren gebruikers streven naar het:

 • gecoördineerd uitvoeren van werkzaamheden, die tezamen een eenmalig en uniek resultaat opleveren
 • voortdurend richten van alle inspanningen en energie op het te behalen resultaat
 • daadwerkelijk tot stand brengen van het resultaat
 • maken van een heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • vanaf het begin met maatregelen te anticiperen op risico’s
 • tussentijds bewust kiezen voor stoppen of doorgaan
 • flexibel en beheerst inspelen op gewijzigde omstandigheden, doelen en inzichten.

Er zijn ook verschillen! 

De verschillen zijn vooral te verklaren door de afkomst van de aanpakken. Zo hebben PMW en PMC Nederlandse wortels. De PMBok is een Amerikaanse methode die later de wereld heeft verovert. PRINCE2 is van Engelse origine. PMW en PMC zijn meer mensgericht, organisatiekundig en conceptueel. Dat vraagt van de gebruikers maatwerk bij de eigen invulling. Terwijl de PMBok en PRINCE2 zeer uitgebreide ‘handboeken’ leveren met formats en checklijsten. Dat vraagt om situationeel afwijken en een selectieve toepassing.

projectmanagement-methodes-vergeleken