Wat zijn denkgewoonten en waarvoor zijn ze relevant?
  1. Leren en ontwikkelen
  2. Wat zijn denkgewoonten en waarvoor zijn ze relevant?

Match jij met het gewenste profiel?

Naast een favoriet profiel (wat past er nu écht bij jou?) is er ook een ‘gewenst’ of ‘passend’ profiel bij een functie.

Hierin zijn geen harde richtlijnen te geven, maar met een aantal voorbeelden is wel aan te geven wat de gedachte is.

Bijvoorbeeld:

  • Van projectmanagers wordt verwacht dat een opdracht binnen een bepaalde tijd en in een bepaald financieel kader wordt afgerond. Dat betekent dat een zekere mate van reproductief denken hier wenselijk is. Teveel reflectie kan leiden tot eindeloos bijstellen van de plannen. Overigens is dit ook afhankelijk van het soort project dat men onder handen heeft en het team waarin gewerkt wordt\
  • Van een accountmanager wordt verwacht dat hij met een klant mee kan denken, maar daarbij de belangen van de eigen organisatie in de gaten houdt. Het gaat dus om kunnen onderhandelen, weten wat je weg kunt geven, en wat zeker niet. Daarvoor is, in denkgewoonten vertaald, een zekere mate aan constructie nodig. Je moet als ‘onderhandelaar’ een eigen beeld hebben opgebouwd en weten ‘welke stenen uit de muur kunnen worden gehaald, zonder dat de muur instort’. Hebben we het overigens over een accountmanager in een grote organisatie die klant en product aan elkaar koppelt, dan kan constructie juist in de weg staan, omdat nieuwe oplossingen niet gewenst zijn of niet in het kader van de organisatie passen. In dat geval is juist conformisme belangrijk.

Door dus goed onder de loep te nemen welke eisen en wensen er in de organisatie en functie zijn, is een redelijke inschatting te maken van het gewenste profiel.