Welke managementstijlen zijn er?
  1. kennisbank
  2. Organisatiekunde
  3. Welke managementstijlen zijn er?

Managementscholen

Er wordt veel geschreven over management. Voor sommigen bijna te veel en lijkt het alsof de management-scholen over elkaar heen rollen. Veel besproken onder-werpen hangen soms samen met de tijdsgeest; sommige zijn tijdloos.

Enkele van de thema's zijn Six Sigma, Verplatting, INK, Activity Based Costing, netwerkorganisaties en Het Nieuwe Werken. Op dit deel van de kennisbank beschrijven we kort het gedachtegoed van enkele gezaghebbende denkers over management. Aangezien management een vak in beweging is, spreekt het voor zich dat onze opsomming onvolledig en arbitrair is.


Hoe verstandig om te gaan met (nieuwe) managementconcepten?

Als eerste volgt een waarschuwing voor de druk van het behalen van een snel succes. Het invoeren van een nieuwe concept kost tijd (is die er wel en heeft men het ervoor over?). De ervaring heeft geleerd dat het in één keer company-wide invoeren van een nieuw concept contra-productief is. Er is immers nog geen ervaring opgebouwd en er zitten vermoedelijk nog 'constructiefouten' in. Vandaar het advies: begin met kleinschalige pilots en schaal daarna (na bewezen succes) op. Herbezie het concept vaak en houd de kosten en baten bij, ook als niemand erom vraagt.

Het invoeren van een concept vraagt een (project)plan met veel aandacht voor communicatie en zorg voor promotie (herhaling en herhaling). Wanneer een managementconcept te 'hijgerig' wordt ingevoerd, verdwijnen de mogelijke voordelen ervan. Zo is een valkuil de klakkeloze invoering (zonder te bezien of dit concept wel past). Er is nog een valkuil. Die van het nadenken over en implementeren van een concept volledig uitbesteden aan een (externe) adviseur. Ten slotte is een veel voorkomende valkuil het invoeren van meerdere concepten tegelijkertijd.