Waarom is veranderen zo gecompliceerd?
  1. kennisbank
  2. Veranderkunde
  3. Waarom is veranderen zo gecompliceerd?

Macht en actie: ieder voor zich...

Er wordt wel gesteld dat mensen slechts uit eigenbelang handelen. Ieder mens zou uitsluitend de eigen belangen en doelen voor ogen houden en die ook puur individueel nastreven.

De vermeende irrationaliteit van situaties verdwijnt als u de gebeurtenissen analyseert vanuit de afzonderlijke posities en belangen van individuen en partijen. Let daarbij op socio-politieke processen als:

  • Machtsvorming
  • Behoud en vergroten van invloed
  • Het vormen van coalities
  • Zoeken naar compromissen
  • Onderhandelen
  • Zwarte pieten
  • Het kruit droog houden.

Er ontstaat een beeld waarin machtsvorming en conflicten onvermijdelijk zijn. Conflicten ontstaan als individuele doelen en belangen niet stroken met die van andere personen of een collectief. De organisatie of verandering als een eenduidig samenwerkend systeem of operatie past daar niet bij.