Hoe help je mensen met ondernemerschap?
  1. kennisbank
  2. Leiderschap
  3. Hoe help je mensen met ondernemerschap?

Maak ondernemend gedrag mogelijk

Dat kan door: vertrouwen te geven, een sponsor te zijn voor ondernemende medewerkers.

Ook door ongevraagde initiatieven te steunen, zich niet met alles te willen bemoeien, verantwoordelijkheden en de daarbij horende bevoegdheden weg te geven, tijd en ruimte te geven, te zorgen voor hulpstructuren en vooral om belemmeringen weg te halen.

De leidinggevende is degene die in het dagelijks werk zorgt dat het goede goed gedaan wordt. Het is de persoon die constructief op zoek is naar de beste weg, binnen de regels maar die zijn eigen verantwoordelijkheid niet vergeet. Het is iemand die er in gelooft dat hij/zij er zit om de koers van het organisatieonderdeel op te stellen en vooral uitgevoerd te krijgen. Anders gezegd, het is iemand die kan denken zonder vast te zitten in alles wat al is, maar die nieuwe wegen kan bedenken. Het is iemand die ook beslissingen neemt, ook als die niet leuk zijn, maar die wel nodig zijn.

Wanneer de persoonlijke doelen van de medewerkers in hoge mate congruent zijn met de doelen van de organisatie, wanneer er mede als gevolg daarvan een relatieve orde heerst, moet het stimuleren van intern ondernemerschap worden beschouwd als een effectief middel om productiviteit van de organisatie te vergroten.

Op dat gebied zijn mensen bereid zichzelf doelen te stellen waarvoor een hoeveelheid energie nodig is waarvan managers doorgaans alleen maar durven te dromen. Voorbeelden zijn er te over: bij sportamateurs, fitnesstrainingen, bergbeklimmers, bij hobby’s als ballet en muziek, bij het op vakantie gaan en dergelijke. Soms wordt er in die bezigheden zelfs zo veel energie gestopt, dat er voor ‘overdag’ niet veel meer overblijft.

Een middel om te proberen de congruentie tussen persoonlijke en organisatiedoelen verder te vergroten, is het faciliteren van intern ondernemerschap. Een intern ondernemerschap bevorderend klimaat zorgt ervoor dat medewerkers er – nog meer – zin in hebben én houden om hun energie langdurig en intensief aan te wenden voor het realiseren van de doelen van de organisatie waarin zij zich thuis voelen.

Concreet kan zo’n klimaat gerealiseerd worden door de werkomgeving zo in te richten dat zij voldoet aan de volgende kenmerken van een organisatie:

  • Leidinggevenden sturen dominant op output.
  • Wat het proces (de throughput) betreft ‘beperkt’ de leidinggevende zich tot het conditioneren en faciliteren van het werk; (dus: regels en procedures volgens de 80/20 regel).
  • De leider investeert in (interne) relaties en verticale face-to-face communicatie.
  • Intern ondernemen is verankerd in het wervings-, selectie-, beoordelings- en beloningssysteem.