Hoe neem je beslissingen in een project?
 1. kennisbank
 2. Projectmanagement
 3. Hoe neem je beslissingen in een project?

Maak het projectprogramma

Met een goedgekeurd projectprogramma komt een formeel einde aan de definitiefase waarin het programma van eisen is vastgelegd. Als je niet nauwkeurig genoeg weet wat er klaar moet zijn, heeft doorgaan geen zin.

projectmanagement-fase-2-projectprogramma
Hoe maak je het projectprogramma?
 • Leg de eisen vast die gesteld zijn aan het projectresultaat
 • Leg vast welke eisen aan deelprojecten zijn toegewezen
 • Leg de relaties (interfaces) tussen deelprojecten vast
 • Leg het plan van aanpak vast:
  • Voor de ontwerpfase gedetailleerd
  • Voor de overige fasen globaler
  • Leg de uitkomsten, gegroepeerd per beheersaspect, vast van de beheersactiviteiten die tijdens de definitiefase zijn uitgevoerd
  • De beheerseisen, met marges
  • De bijbehorende plannen
  • De bijbehorende afspraken voor de voortgangsbewaking.

Tips:

 • Een vage eis is geen eis; een onhaalbare eis mag niet geaccepteerd worden
 • Eisen mogen onderling niet strijdig zijn
 • Vanaf de randvoorwaarden via de functionele en operationele eisen tot en met de ontwerpbeperkingen neemt het ‘gewicht’ (het belang) af
 • Ook een projectprogramma is nooit af en moet voortdurend worden geactualiseerd naar de laatst geldende afspraken
 • Een projectprogramma dat te vaak fundamenteel moet worden aangepast, is geen goed projectprogramma.