Hoe neem je beslissingen in een project?
 1. kennisbank
 2. Projectmanagement
 3. Hoe neem je beslissingen in een project?

Maak de projectopdracht

De projectopdracht is het startdocument voor het project. Daarmee komt een formeel einde aan de ‘beginloze’ initiatieffase.

projectmanagement-fase-1-projectopdrachtWat te doen:
 • de problemen of doelen waarin dit project moet bijdragen. Het waarom, eventueel inclusief aannames, aanleiding e.d.leg de conclusies, afspraken en uitkomsten van de initiatieffase vast:
  • het beoogde projectresultaat, wat wel
 • leg het plan van aanpak vast:
  • voor de definitiefase gedetailleerd
  • voor de overige fasen globaler
 • leg de uitkomsten van de beheersactiviteiten, die tijdens de initiatieffase zijn uitgevoerd, vast. Gegroepeerd per beheersaspect:
  • de beheerseisen, met marges
  • de bijbehorende beheersplannen
  • de bijbehorende afspraken voor de voortgangsbewaking.

Een aantal tips:

 • de projectopdracht is nooit af
 • de projectopdracht moet door alle betrokkenen gedragen en dus begrepen worden. Ze bevat immers de geldende afspraken tussen opdrachtgever en projectleider
 • voor meer dan 75% kan het project volgens de projectopdracht uitgevoerd worden