Welke leiderschapsstijlen zijn er?
  1. kennisbank
  2. Leiderschap
  3. Welke leiderschapsstijlen zijn er?

Leidinggeven

Over voorwaarden scheppen; charismatisch en situationeel leidinggeven; samenstelling van managementteams; macht en invloed; motiveren.

Wat maakt mensen als Henry Ford, Freddy Heineken, Albert Heyn, Steven Jobs en Mozes tot leider? Ze hebben allemaal één gemeenschappelijk kenmerk (gehad): ze hebben of hadden volgelingen. Het hebben van volgelingen is het enige dat alle leiders onderscheidt van alle niet-leiders. Niemand is een leider totdat hij/zij volgelingen krijgt. Dit geeft een helder perspectief op leiderschap.

Blank (in Boyett) noemt de volgende natuurwetten die van toepassing zijn op de relatie tussen leider en volgeling (en niet op de kenmerken, gedragingen en gewoontes van leiders):

  • Een leider heeft volgelingen; een centrale vraag voor de leider is dan ook: Wat zijn de behoeftes van andere mensen en hoe krijg ik ze zover dat ze me volgen?
  • Leiderschap is een kwestie van interactie (leiderschap is vooral iets tussen personen in plaats van iets persoonlijks).
  • Niet iedereen zal het initiatief van de leider volgen.
  • Leiderschap manifesteert zich als een gebeurtenis.
  • Leiders maken gebruik van invloed die verder gaat dan hun formele autoriteit.
  • Leiderschap brengt risico’s en onzekerheid met zich mee.
  • Bewustzijn – het vermogen om informatie te verwerken – creëert leiderschap.

Leiden is een proces dat naar zichzelf terugverwijst. Leiders of managers en volgelingen verwerken informatie uit hun eigen subjectieve referentiekader. Een manager moet vaak verschillende rollen vervullen en zal per rol en per situatie een verschillende stijl hanteren.

Een effectieve manager beschikt over de kennis, vaardigheden en houding om te voorzien in de behoeften van de medewerkers alsook in die van de organisatie.

 

Bron: Boyett, Joseph H, en Jimmy T. Boyett, De goeroegids, een kritisch overzicht, Thema, Nederlandse editie, 1999. Caluwé, L. de, R. Kor, M. Weggeman en G. Wijnen, Essenties van organiseren, managen en veranderen, Scriptum, 2002