Hoe kies ik voor de juiste aanbestedingsprocedure?
  1. kennisbank
  2. Contracteren en aanbesteden
  3. Hoe kies ik voor de juiste aanbestedingsprocedure?

Kiezen voor de juiste aanbestedingprocedure

De gekozen contracteringsstrategie heeft gevolgen voor de organisatie en werkwijze van de opdrachtgever.

In dit onderdeel van de kennisbank wordt in kort bestek ingegaan op enkele veel gebruikte aanbestedingsprocedures en hoe te kiezen voor de ‘juiste’ procedure.