Wat is het DOR-Model?

INK Management model

Het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) omschrijft de kern van het model als volgt: elke organisatie heeft een primair proces. De uitkomsten van het proces moeten de behoeften van de stakeholders van de organisatie bevredigen.

INK Management model

Het INK Managementmodel is bedoeld om richting te geven aan het verbeteren van organisaties, het goede organiseren en het bereiken van optimale resultaten voor de stakeholders.

Organisatiegebieden

Om te organiseren zijn de volgende organisatiegebieden beschreven:

  • het managen van de processen

  • het leiden van de organisatie

  • het zorgen voor het ontwikkelen en uitvoeren van strategie en beleid

  • het managen van de medewerkers

  • het managen van de middelen.

Stakeholders/resultaatgebieden

De stakeholders worden ook wel resultaatgebieden genoemd, omdat het gaat om de resultaten die de organisatie voor haar stakeholders wil/moet bereiken. De verdeling is als volgt:

  • klanten en partners

  • medewerkers

  • maatschappij

  • bestuur en financiers.

Verbeteren en vernieuwen

De feedbackloop “Verbeteren en vernieuwen” zorgt ervoor dat er een verbinding is tussen de bereikte resultaten in de vier resultaatgebieden en in het bijstellen in de organisatiegebieden.

Dit model, met zijn negen gebieden, is opgetekend in onderstaand schema.

organisatiekunde-ink-managementmodel