Wat betekent leren voor het individu?
  1. kennisbank
  2. Leren en ontwikkelen
  3. Wat betekent leren voor het individu?

Individueel leren

Leren is het opdoen van nieuwe ervaringen en vaardigheden en het veranderen van gedrag of houding. Leren is méér dan alleen nieuwe kennis verwerven. Leren en veranderen zijn voor sommigen zelfs synoniem.

Volgens Kolb geschiedt leren in een viertal stappen:
  • concreet ervaren
  • beschouwend observeren
  • abstract begrip vormen
  • actief experimenteren

Van elke stap in de leercyclus kan iemand iets leren, maar het leren is het meest effectief als men alle stappen telkens doorloopt. De effectiviteit van leren is te vergroten door op meer manieren te 'leren' leren.

Concreet ervaren

Ervaringen heeft iedereen voortdurend. Het zijn de successen, blunders, mee- en tegenvallers. Concrete experimenten leiden tot nieuwe ervaringen.

Beschouwend observeren

Door geconcentreerd terug te kijken naar de ervaringen, er de balans van op te maken en te evalueren, kan iedereen beschouwend observeren. Vooral ook wanneer dit gebeurt samen met anderen: ervaringen uitwisselen.

Begrijpend abstraheren

Bij deze stap gaat het om verbanden proberen te zien en om te verklaren en te begrijpen. Het trekken van conclusie en het maken van voornemens zijn ook activiteiten in deze stap.

Actief experimenteren

In deze vierde stap vindt het oefenen met iets nieuws plaats. Ook horen het toetsen van het geleerde door het in de praktijk te brengen tot deze stap.