Wat is het DOR-Model?

Improviserend werken

Er zijn processen die niet te managen zijn. Voor alle processen die niet te managen zijn, zijn in hoge mate ruimte en talent nodig om te improviseren.

Improviseren is onvermijdelijk wanneer een dringende, belangrijke opdracht onmiddellijk moet worden gedaan. Mogelijke kenmerken van dergelijke opdrachten:

  • het achterliggende probleem is onbekend of niet te structureren

  • de doelstellingen zijn onbekend, vaag of complex

  • de vereiste werkzaamheden zijn bijna niet te bedenken

  • de externe en interne invloeden zijn moeilijk te voorspellen en nauwelijks te beïnvloeden, de omgeving is turbulent

  • de risico’s die men loopt zijn niet te overzien

  • de middelen zijn niet te bedenken en ‘onbeperkt’ beschikbaar

Bij improviseren zijn alleen inspanningsverplichtingen aan te gaan, geen resultaatverplichtingen.
Groot voordeel van improviseren is flexibiliteit. Het kan ook tot verrassende resultaten leiden. Intuïtie  is hierbij een belangrijke krachtbron. Voor een manager kan het improviseren van zijn medewerkers echter een nachtmerrie betekenen. Improviseren is immers vrijblijvend, er is moeilijk greep op te krijgen en niet te stoppen.

In iedere organisatie moet er ruimte zijn voor improvisatie (er moeten altijd brandjes worden geblust, onderhandelingen plaatsvinden, telefoongesprekken worden gevoerd etc.). De grootte van die ruimte is o.a. afhankelijk van het type werk van de organisatie. Improviserende werkzaamheden moeten regelmatig  worden beoordeeld op stoppen, doorgaan of aanpassen.

organisatiekunde-improviserend-werken