Hoe alloceer ik risico's?

Hoe te komen tot een goede allocatie

Voor het maken van een goede risicoallocatie is altijd het startpunt een adequaat en actueel risicodossier met daarin de uitvoeringsrisico's van het project.

Vervolgens kan de verdeling van verantwoordelijkheden en risico's zoals die bij de contracteringsstrategie is bepaald als uitgangspunt worden genomen.

Stelregel is: risico volgt verantwoordelijkheid. Daarmee zijn in de regel veruit de meeste risico’s gealloceerd. Voor de overige risico’s en als algehele check op de verdeling zijn in de literatuur verschillende lijstjes te vinden van omstandigheden die (mede) bepalen welke contractspartij een risico het beste kan beheersen.

Uiteindelijk gaat het er steeds om welke partij:

  • De kans van optreden het best kan beïnvloeden.
  • Kan de gevolgen het best beheersen.
  • Kan een risico goed inschatten.
  • Kan de gevolgen dragen.
  • Is gemotiveerd om een risico te beheersen.

Van deze vijf factoren zijn de eerste twee in de praktijk het meest doorslaggevend: invloed en beheersbaarheid. De overige drie zijn meer te beschouwen als controlevragen.