Waarom is veranderen zo gecompliceerd?
 1. kennisbank
 2. Veranderkunde
 3. Waarom is veranderen zo gecompliceerd?

Hoe is het zo gekomen

Jarenlang sluimert er iets. Pas dan dient de noodzaak van een verandering zich aan. Gebeurtenissen, ideeën en ontwikkelingen gaan daaraan vooraf.

Motor

Op zoek naar de motoren achter veranderingen staan u vier clusters van theorieën ten dienste:

 • Levenscyclustheorieën: veranderen is een natuurlijke, organische ontwikkelingsgang.
 • Teleologische theorieën: veranderen is een proces van visie ontwikkelen en implementeren, waarna nieuwe doelen en visies ontstaan.
 • Dialectische theorieën: veranderen is een botsing tussen tegengestelde denkbeelden, een spel van synthese en antithese.
 • Evolutietheorieën: de sterkste overleeft, waarna opnieuw variatie optreedt.

Brandstof

De verandering komt als het ware vanzelf uit deze motor. Maar wat is de brandstof voor deze verandermotor?

 • De context: kenmerken in de omgeving en geschiedenis van een organisatie.
 • De aanleiding: een plotselinge gebeurtenis maakt kansen en mogelijkheden zichtbaar.
 • De filosofieën: ideeën, overtuigingen en normen geven betekenis aan de context en de aanleiding.
 • De interpretatie van deze invloedsfactoren zal afhangen van uw eigen invalshoek.

Bron: Caluwé, L. de en H. Vermaak: Leren veranderen; een handboek voor de veranderkundige. Kluwer Deventer (2006)