Wat is risicomanagement?

Het resultaat van risicomanagement

Risicomanagement draagt bij aan het bereiken van de doelstellingen van jouw project, programma of organisatie. Het gaat daarbij niet om het wegnemen van alle risico’s, maar het inzichtelijk maken van het effect van risico’s op deze doelstellingen.

Door vooruit te kijken en prioriteiten te stellen kunnen vooraf keuzes gemaakt worden maken om risico’s te minimaliseren of bewust te nemen.

Wat levert risicomanagement op?

Directe resultaten van risicomanagement zijn:
  • Het niet of minder optreden van risico’s.
  • Het verkrijgen informatie over potentiële risico’s ter ondersteuning van besluitvorming.

Naast directe resultaten levert risicomanagement ook een aantal minder harde resultaten op. Het toepassen van risicomanagement:

  • Creëert risicobewustzijn.
  • Maakt risico’s expliciet en bespreekbaar.
  • Ontrafelt complexiteit en structureert.
  • Geeft aandachtspunten.
  • Leidt tot betere communicatie, informatie-uitwisseling, inzicht in standpunten.
  • Vergroot teamspirit en geeft vertrouwen.
  • Maakt risicoallocatie beter.