Hoe ontwikkel ik een goede inkoopstrategie?
  1. kennisbank
  2. Contracteren en aanbesteden
  3. Hoe ontwikkel ik een goede inkoopstrategie?

Het belang van een goed doordachte inkoopstrategie

In een inkoopstrategie staat welke activiteiten onder directe verantwoordelijkheid van de opdrachtgever worden uitgevoerd en welke door de te opdrachtnemer.

Met de inkoopstrategie bepaalt de opdrachtgever in een vroegtijdig stadium van een project waar de knip wordt gelegd tussen de activiteiten die door of onder directe verantwoordelijkheid van de opdrachtgever worden uitgevoerd en welke door de te contracteren opdrachtnemer zullen worden gedaan (in inkooptermen geformuleerd: de make or buy-beslissing). Hiermee samenhangend worden uitspraken gedaan over de verdeling van de belangrijkste risico's in het realisatiecontract en wanneer en op welke wijze de aanbesteding voor dit contract plaats zal gaan vinden. Deze keuzes stellen bepalende eisen aan zowel de wijze waarop de planfase wordt doorlopen als de manier waarop de marktbenadering wordt voorbereid.