Hoe help je mensen met ondernemerschap?
  1. kennisbank
  2. Leiderschap
  3. Hoe help je mensen met ondernemerschap?

Help medewerkers met ondernemerschap

Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op medewerkers in een organisatie om ‘ondernemerschap en zelfsturing’ te tonen.

Waar hebben we het dan over en vooral, wat kunnen leidinggevenden, managers, bazen, voorlieden, projectleiders, teamleiders, groepsoudsten en afdelingshoofden doen om het mogelijk te maken? Vanuit hun formele positie zijn zij immers verantwoordelijk voor het functioneren van een groep mensen en voor een werkproces. 

Van deze leidinggevenden wordt steeds vaker gevraagd dat ze medewerkers mogelijk maken ondernemend gedrag te vertonen, dat ze soms even opzij kijken wanneer er initiatieven ontplooid worden die goed zijn voor de organisatie maar die tegelijk niet goed aansluiten bij de bestaande spelregels, structuren en systemen. Ze moeten de condities creëren waardoor anderen ondernemend kunnen zijn. Ondernemen is de poging om iets nieuws tot stand te brengen door te dromen, kansen te zoeken, te durven en door -samen met anderen- nieuwe zaken uit te proberen. In de klassieke definitie van ondernemerschap staat dan meestal ook nog dat ze het doen met de intentie er aan te verdienen. Maar verdienen hoeft niet alleen geldelijk gewin in te houden. Het kan ook gaan om het verhelpen van een misstand die je stoort.