Hoe beheers je een project?

Hanteer marges

Aan de hand van een marge, oftewel een speling per beheersaspect, kunt u kleine veranderingen opvangen.

Zonder dat de realisatie van het projectresultaat in gevaar hoeft te komen of vertraagd wordt. Een marge is dan ook de vertaling van de nog te verwachten risico’s en onzekerheden in het project.

Wat te doen?

  • bepaal van elke beheerseis, dus beheersaspect, de marge naar boven en/of beneden
  • geef ook voor tussenresultaten en belangrijke mijlpalen de marges aan per beheerseis
  • geef van die marges aan wie bevoegd is om ze te benutten
  • maak de marges telkens smaller nadat een fase is afgelopen.

Aandachtspunten:

  • zonder marge kan niemand sturen. Ook niet de projectmedewerker
  • een te brede marge stimuleert ook niet tot sturing
  • ‘optimaal’ is een te brede marge
projectmanagement-marges-als-beheersaspect