Hoe richt je een eenmalige samenwerking in voor een project?
 1. kennisbank
 2. Projectmanagement
 3. Hoe richt je een eenmalige samenwerking in voor een project?

Hanteer conflicten

Ook in de beste teams zullen zo nu en dan conflicten optreden. Aan de ene kant kosten conflicten veel tijd en energie. Bovendien verstoren ze de relatie en de sfeer binnen uw team. Een conflict heeft ook positieve kanten.

Een conflict hoeft niet altijd te worden opgelost; als ze maar gehanteerd worden! En bedenk: zonder conflicten geen diepgang. Hoe? We onderscheiden vijf stijlen van conflicthantering. In het schema onderaan worden de zorg voor jezelf versus de zorg voor de ander weergegeven.

Doordrukken

Bij deze stijl is er sprake van een partij die alleen maar wil winnen en zich niet bekommert om de behoeftes en belangen van de andere partij. Als de intensiteit van het conflict toeneemt, neemt meestal ook de neiging om door te drukken toe. Dit resulteert dan in een win-verliessituatie waarbij de ene partij wint ten koste van de andere partij. Deze stijl wordt toegepast als:

 • er sprake is van een “erop of eronder” situatie
 • er sprake is van veel tijdsdruk “pompen of verzuipen”
 • de belangen groot zijn
 • er belangrijke principes op het spel staan
 • de relatie tussen de partijen niet belangrijk is
 • de doordrukkende partij zeker is van het gelijk
 • een snelle beslissing noodzakelijk is.

Aanpakken

Bij deze stijl zitten de conflicterende partijen aan tafel en werken samen om een oplossing te vinden die beide partijen tevreden stelt. Deze stijl vereist een open en directe communicatie die tot de oplossing van het conflict leidt. De stijl wordt toegepast als:

 • beide partijen moeten winnen
 • partijen kosten willen besparen
 • er sprake is van complementaire vaardigheden, partijen hebben elkaar nodig
 • alle belangen even zwaar wegen
 • er voldoende tijd is
 • er onderling vertrouwen is
 • leren het ultieme doel is.

Compromis sluiten

Deze stijl wordt ook wel “geven en nemen” genoemd. De conflicterende partijen onderhandelen om een voor beide partijen acceptabele oplossing te bereiken. Beide partijen leveren iets in en eindigen met een bepaalde mate van tevredenheid. Deze stijl wordt toegepast als:

 • beide partijen moeten winnen
 • er sprake is van een impasse
 • er onvoldoende tijd is om een win-winoplossing te bereiken
 • het belangrijk is om de relatie tussen de betrokken partijen goed te houden
 • er niets bereikt wordt als er geen compromis wordt gesloten
 • een tijdelijke oplossing helpt
 • de belangen matig groot zijn.

Gladstrijken

Bij deze stijl worden de gebieden waar overeenstemming over bestaat benadrukt en de gebieden waar geen overeenstemming over bestaat afgezwakt. Deze stijl leidt niet altijd tot succes. De ene partij offert de eigen belangen en doelen op om die van de andere partij veilig te stellen. De stijl wordt toegepast als:

 • er sprake is van gemeenschappelijke (overkoepelende) doelen
 • een van de partijen krediet wil opbouwen voor later
 • de belangen van deze partij gering zijn
 • er sprake is van beperkte aansprakelijkheid
 • elke oplossing goed is
 • harmonie voor de ‘gevende’ partij belangrijk is
 • de ‘gevende’ partij anders toch zou verliezen
 • de ‘gevende partij tijd wil winnen.

Ontlopen

Bij deze stijl wordt het conflict uit de weg gegaan door het probleem vooruit te schuiven of door zich uit de situatie terug te trekken. Welbeschouwd is het een tijdelijke oplossing omdat het probleem en het conflict zich telkens weer opnieuw kan voordoen. Deze stijl wordt toegepast als:

 • de andere partij duidelijk machtiger is (de ontlopende partij kan toch niet winnen)
 • de belangen gering zijn
 • de belangen groot zijn maar de ontlopende partij is niet voldoende voorbereid
 • de ontlopende partij tijd wil winnen
 • door vertraging tot gewonnen kan worden
 • de ontlopende partij wil de eigen neutraliteit en/of reputatie handhaven
 • de ontlopende partij denkt dat het probleem vanzelf weggaat
 • het gelijk halen niets oplost.