Wat zijn de gevolgen voor de keuze van een contractvorm?
  1. kennisbank
  2. Contracteren en aanbesteden
  3. Wat zijn de gevolgen voor de keuze van een contractvorm?

Gevolgen voor de voorbereiding van het project: wijze van specificeren

Om de opdrachtnemer oplossings- en uitvoeringsruimte te geven, worden de eisen in geïntegreerde contracten anders geformuleerd dan bij bestekken het geval is.

In het eerste geval worden eisen meer functioneel geformuleerd, gericht op het resultaat en de functie en minder op het hoe.

Een andere manier van specificeren vergt andere kennis en ervaring om het vertrouwen te hebben dat in voldoende mate wordt geborgd dat de opdrachtgever uiteindelijk wel krijgt wat hij hebben wil. In de praktijk is het een zoektocht naar wat wel voorgeschreven moet worden en wat niet. Daarbij speelt een rol dat opdrachtgevers over gedetailleerde eisen en voorschriften beschikken die gebruikt worden bij bestekken en veelal gebaseerd zijn op eigen ervaringen en de eigen specifieke situatie in bijvoorbeeld een stad of beheergebied. Zijn die eisen en voorschriften dan opeens allemaal overbodig indien van een geïntegreerd contract gebruik gemaakt wordt? Vanzelfsprekend is dat niet het geval. Terughoudendheid met het meenemen van dergelijke eisen en voorschriften in een geïntegreerd contract is wel op zijn plaats.

Voorkomen moet worden dat onbedoeld risico’s teruggenomen worden door de opdrachtgever of de ruimte voor de opdrachtnemer onnodig wordt beperkt door een overmaat aan eisen en voorschriften. Een risicogestuurde benadering kan ook hier uitkomst bieden. Bedenk steeds om welke reden een eis of voorschrift van belang is en in een contract opgenomen zou moeten worden; welk risico moet er mee beheerst worden en hoe belangrijk en noodzakelijk is dat.