Wat zijn de gevolgen voor de keuze van een contractvorm?
  1. kennisbank
  2. Contracteren en aanbesteden
  3. Wat zijn de gevolgen voor de keuze van een contractvorm?

Gevolgen voor besluitvorming

Het laten van meer oplossingsruimte in een contract heeft ook invloed op de besluitvorming. Als oplossingen nog niet vaststaan is een (ruime) marge naar boven en naar beneden in de raming van de realisatiekosten onvermijdelijk.

Dit strookt in de regel niet met het beleid van opdrachtgevende organisaties. Indien de markt ruimte krijgt om met oplossingen te komen zullen besturen van opdrachtgevers ook op een hoger abstractieniveau dan nu in veel gevallen gebruikelijk is moeten beslissen over plannen en oplossingen. Geen uitgewerkte ontwerpen meer maar (in ieder geval op onderdelen) schetsen en/of globale, functionele eisen. Dit kan in de praktijk lastig zijn en vraagt om het tijdig afstemmen van verwachtingen. Besluitvorming over plannen en marktbenadering zal daarnaast eerder in het voorbereidingsproces plaatsvinden dan gebruikelijk.