Hoe richt je een eenmalige samenwerking in voor een project?
 1. kennisbank
 2. Projectmanagement
 3. Hoe richt je een eenmalige samenwerking in voor een project?

Geef feedback en v(erd)raag die ook

Feedback is essentieel om van elkaar te leren. Wie bewust feedback geeft, informeert de ander over zijn gedrag: hoe het overkomt en wat de gevolgen zijn. Feedback is ook: een oordeel uitspreken over prestaties.

Feedback geven is moeilijk. Feedback krijgen is soms nog moeilijker. Wie geen goede feedback krijgt kan dat ervaren als een aanval op zijn persoon. Effectieve feedback vraagt om gedragsregels.

Feedback geven

 • Noem alleen concreet en veranderbaar gedrag
 • Houd het persoonlijk: praat niet voor anderen
 • Maak het specifiek: praat niet in algemeenheden
 • Houd het beschrijvend in plaats van beoordelend
 • Koppel de feedback aan concrete voorbeelden
 • Let op hoe de ander feedback ontvangt

Feedback ontvangen

 • Luister goed en stel vragen ter verduidelijking
 • Probeer niet te ontkennen, verdedigen of verklaren
 • Onderzoek hoe de feedback nuttig is te gebruiken
 • Bedenk dat om feedback is te vragen.